ASSESORIA

ASSESORIA

Fiscalitat, comptabilitat, laboral i d’altres serveis

L’Asssocia Assessora és un servei per a petites i mitjanes empreses, autònoms i particulars , per cobrir i resoldre les seves necessitats fiscals, comptables i laborals.

Es tracta d’un servei professional amb contacte directe i atenció personalitzada, i als preus ajustats

El nostre equip humà està format per advocats, tècnics en relacions laborals, comptabilitat i altres professionals per oferir-li un servei integral d’assessorament, totalment personalitzat.

ASSESSORIA FISCAL

 • Cobrim totes les necessitats de presentació de les declaracions tributaries de la seva empresa, antònom o particular.
 • Tramitació de requeriments i inspeccions fiscals.

ASSESSORIA COMPTABLE

 • Comptabilització de factures i confecció de la comptabilitat principal.
 • Confecció i presentació dels comptes anuals.

ASSESSORIA LABORAL

 • Contractació de personal i confecció de nòmines.
 • Tràmits i liquidacions TGSS.
 • Confecció i tramitació dels certificats, declaracions i comunicacions necessàries.
 • Gestió directa amb la Seguretat Social a través del sistema red.
 • Tramitació d’accidents de treball.
 • Els nostres serveis d’assessoria fiscal i laboral inclouen l’assessorament permanent a la seva empresa.

ALTRES SERVEIS

 • Declaracions de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni.
 • Sol·licitud de devolució parcial de l’impost sobre el gasoil agrícola.
 • Tramitació de canvis de titularitat de tot tipus de vehicles i maquinària agrícola.
 • Transportistes. Renovació de targetes de transport.
 • Contractes de lloguer de vivenda, granges, finques rústiques.
 • Tramitació d’herències, escriptures de compravenda i tot tipus d’operacions, a l’oficina liquidadora i al registre corresponent.

email: hola@lassociacio.es

telefono: 665562929